Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldalak/honlapok működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén az adott honlapon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjain (boldogsagtervezes.hu, edzesmester.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató adatai:

Név: MAYAVI 3.0 Kft
Székhely: 2427 Újlengyel, Ady Endre u. 11.
Adószám: 14589865-1-13
Közösségi adószám: HU14589865
Tárhelyszolgáltató: Contabo.com
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69345/2013.

A boldogsagtervezes.hu oldal bizonyos szolgáltatásainak/termékeinek szolgáltatója:

Név: Soós Viktória e.v.
Székhely: Budapest 1133, Süllő utca 5
Adószám: 74180390-1-41
Közösségi adószám: HU74180390
Tárhelyszolgáltató: Contabo.com
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84755/2015.

2. Alapvető rendelkezések

2.1.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

4.2. Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.

4.3. Felhasználó/Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó/Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár megtekintése” ikonra kattintva. Egyéb esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

4.4. Amennyiben Felhasználó/Megrendelő további terméket szeretne kosárba helyezni, folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. 

4.5. Felhasználó/Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, amelyek a megrendelés típusai szerint a következők: 

4.5.1. Fizetési módok:

 1. CIB bankkártyás fizetés
 2. Banki átutalás (ahol ez jelölve van)

4.5.2. Szállítási költség: a termékek többsége elektronikus, tehát az oldalon fizetést követően zárt részen megtekinthető. A elektronikus dokumentumok, könyvek, hanganyagok és videók szintén az oldalon nézhetők meg illetve innen tölthetőek le. Az elektronikus tanfolyamok anyagát fizikai formában nem postázzuk. Az offline tanfolyamokra, tréningekre, rendezvényekre történő befizetéssel Felhasználó/Megrendelő részt vehet az adott tanfolyamon. A Felhasználót/Megrendelőt terheli a szolgáltatás helyére történő utazás minden felmerülő költsége, hacsak a szolgáltatás leírásánál erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. Könyvvásárlás esetén Felhasználó/Megrendelő a megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, “Elköltözött”, “Nem vette át”, “Nem kereste”, stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. 

4.6. Amennyiben az oldalakon vagy a megrendelőlapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla bankkártyás fizetést követően automatikusan kiállításra kerül, átutalás esetén 14 napon belül.

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Ha ez nem sikerül, emailben írhat az Ügyfélszolgálatnak, ahol segítséget kap.

4.10. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása online és digitális termékek esetében automatikus, egyéb esetekben (offline tanfolyam, tréning, rendezvények, könyvrendelés) munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

5.2. Általános teljesítési határidő könyvrendelés esetén a fizetéstől számított 10 munkanapon belül. 

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. Elállás Joga

6.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ának szabályozása értelmében a távollévők kötött szerződés esetén a Felhasználót/Megrendelőt a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül megilleti az elállás joga, azaz indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2 Fizikai termékek esetén az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó/Megrendelő a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén ez az utolsó termék átvételétől számított 14 nap lesz, míg folyamatos szolgáltatás esetén az első termék átvételétől számított 14 nap. Rendezvények esetén ez a kifizetés időpontjából számított 14 nap azzal. Nagy szervezést igénylő rendezvények esetén (ide tartoznak a tréningek) az elállás jogának gyakorlása legkésőbb harminc nappal a rendezvény kezdete előtt jár le.

6.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie. Rendezvények esetén az elállással a Felhasználó/Megrendelő elveszíti a jogát a rendezvényen történő részvételre, ám itt külön költsége nem jelentkezik.

6.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5 Az elállás joga a 29. § alapján nem illeti meg minden esetben. Az alábbi esetekben a fogyasztó jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az elállás jogát elveszíti:

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően (az a pont alapján).
 • Határidőre/Határnapra szóló rendezvények esetén (az l pont alapján) a rendezvény kezdetét megelőző harmincadik naptól.
 • Digitális termékek esetén, amennyiben a Szolgáltató a termék hozzáférési adatait már kiküldte (az m pont alapján).

7. Vegyes Rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Oldalaink célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a kérdéses oldalak kapcsolat menüpontjában található email címen elektronikusan vagy a szintén ott található levelezési címen vagy székhelyen postai levél útján is közölheti. A kapcsolat menüpont jellemzően minden oldal láblécében megtalálható.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. 

8.4. A Felhasználó panasszal fordulhat a 2017 január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódjának tekinthető területileg illetékes járási hivatalok valamelyikéhez vagy a területileg illetékes (Pest megyei) békéltető testülethez.

Járási Hivatalok: https://jarasinfo.gov.hu/

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

8.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.7. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9. Rendezvények, tanfolyamok, táborok, műhelyek (továbbiakban: Rendezvény)

9.1. A Vevő a részvételi díj vásárlás pillanatában a részvételi díj (vagy adott esetben a részvételi díj első részlete) ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy a Rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a részvételi díjat a szervező a vásárlást követően nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni. Külföldi és itthoni táborok esetén van lemondási lehetőség, ennek feltételeit és a bánatpénz mértékét a jelentkezést és a vásárlást követő első visszaigazoló emailben Szolgáltató megküldi. Tanfolyamok esetén a lemondási feltételeket a visszaigazoló levélben küldi Szolgáltató. Amennyiben ez mégsem történne meg, úgy általános szabály szerint a következők vannak érvényben:

 1. A Megrendelő indoklás nélkül elállhat a rendezvényen történő részvételtől a teljes – addig befizetett – részvételi díj visszaigénylésével legkésőbb a rendezvény kezdete előtti harmincadik naptári napig. A rendezvény kezdete előtti harmincadik naptól nem lehet a részvételt lemondani, ám névcsere díjmentesen lehetséges. A Szolgáltató lemondás esetén köteles az addig a rendezvény részvételi díjakén befizetett összeget méltányos időn – de legkésőbb tizennégy napon – belül a Megrendelő számlájára visszautalni. A Megrendelő köteles a számlaszámát a Szolgáltatónak elküldeni. A számlaszám hibás megadásából eredő károkért illetve késedelemért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. Táborok esetén a lemondási feltételek a következők:
  1. A tábor kezdete előtti 61. napig a lemondás díjtalan.
  2. A tábor kezdete előtti 46-60. napig a teljes részvételi díj (tehát az összes részlet egyben számolva) 50%-a,
  3. A tábor kezdete előtti 31-45. napig a teljes részvételi díj (tehát az összes részleg egyben számolva) 75%-a bánatpénzként fizetendő. Vissza csak az e feletti összeg jár.
  4.  A tábor kezdete előtti 30. naptól már nem lehet lemondani az utat, ám névcsere díjmentesen lehetséges. Harminc napon belüli lemondás esetében a Megrendelő akkor is köteles a teljes részvételi díjat megtéríteni a Szolgáltató felé, ha végül nem vesz részt a táborban.

9.2. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény Szervezője haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Vevőit a részvételi díj vételárának visszatérítésének módjáról. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján is folyamatosan szerepeltetni. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a részvételi díj visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A részvételi díj visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a részvételi díj visszaváltójának.

9.3. A Vevő egy rendezvény belépőjének megrendelését követő tizennégy napon belül írásban elállhat a vásárlástól (e-mail cím, ahova az elállás tényét jelezheti az oldalon a láblécben található Kapcsolat menüpontban). Nem illeti meg a Vevőt az elállási jog előre meghatározott időpontra szóló részvételi díj vásárlása esetén.  (http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm). Ennek ellenére, a Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő a rendezvényei kezdete előtti 30. napig díjmentesen elálhasson a rendezvényen történő részvételtől.

9.4. Lejárt határidejű részvételi díjat a Szervező még akkor sem köteles visszaváltani, ha a Vevő bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tudott megjelenni a Rendezvényen. (Például utolsó pillanatban betegségre hivatkozva mondja le részvételét)

9.5. A részvételi díjat és belépőt a Vevő harmadik személynek semmilyen körülmények között nem értékesítheti, viszont abban az esetben átruházhatja, ha erről előzetesen, írásban értesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltakról azt, akire a részvételét/jegyét átruházta, és ezzel egyidejűleg írásban jelzi a Szervező felé ezen szándékát az oldal „Kapcsolat” menüpontjában található e-mail címen, akkor, ha az átruházott belépő új tulajdonosa írásban jelzi azt a Szervező felé, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte és elfogadta. Az átruházás csak akkor érvényes, ha a Szervező írásban jóváhagyja és visszaigazolja azt. A Rendezvény kezdetét megelőző 24 órával már semmilyen módon nem ruházható át a részvétel.

10. Vis Major

10.1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt a Szervező nem tudja a Rendezvényt lebonyolítani, úgy a Szervező nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10.2. Vevő tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy a belépőjegy – akár elektronikus, akár papír formájában való – sokszorosításából, másolásából, eredő károkért kizárólag Vevő felel. A virtuális belépőjegyet a Vevőnek ugyanúgy kell kezelnie, mint a papír alapú belépőjegyet, tehát azok másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

11. Rendezvények házirendje

Alábbi házirend vonatkozik minden, a Szolgáltató által szervezett rendezvényre jegyet/belépési/részvételi díjat fizető vendégre, illetve minden résztvevőre, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vesz.

A Rendezvénnyel való részvétellel, illetve a rendezvényre való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó házirendben foglaltakat az alábbiak szerint.

Kérjük, hogy a zavartalan munka érdekében a mobiltelefonját, illetve egyéb elektronikai eszközeit némítsa le, illetve hogy az előadások ideje alatt kizárólag a rendezvény helyszínén kívül telefonáljon.

Kérjük, hogy legyen szíves tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, mely a rendezvény menetét, illetve mások személyiségi jogait, testi épségét stb. sértheti, vagy veszélyezteti. Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a jelen házirendben meghatározott szabályok betartásáért, illetve köteles az általa esetlegesen okozott kár megtérítéséért.

Kérjük, hogy tartózkodjon a szemeteléstől, és hogy a hulladékot az arra kijelölt helyen legyen szíves elhelyezni.

A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a saját hibájából adódnak.

Résztvevő a jelen házirend elfogadásával, és a rendezvényen való részvételével elfogadja és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szervező a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsen, melyet szervező korlátlanul felhasználhat, és közölhet bármely médiában, betartva az összes vonatkozó jogszabályi előírást. Résztvevő elfogadja, hogy az előbbiekben tárgyaltakért semmilyen ellenszolgáltatásért nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat a szervezővel szemben. 

Az előadásokról/csoportmunkáról képi- és hangfelvétel készítése tilos, fénykép készítése viszont a szünetekben engedélyezett. Résztvevő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Résztvevő az általa készített felvételeken szereplő más résztvevőket, kiállítókat, szervezőket stb., azok írásos beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.

A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a résztvevő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben a szervező ezt biztosítja a résztvevő számára. Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag a szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A rendezvényen való regisztráció és részvétel csak az arra jelentkező személy számára érvényes, más személyre kizárólag a szervező előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. Szervező jogosult elutasítani bármely jelentkezést, amennyiben az üzleti-, vagy versenyérdeket sért.

Szervező fenntartja a jogot a rendezvénnyel kapcsolatos bármely változtatásra. Vis maior esetén a szervezőt semminemű felelősség nem terheli, ilyennek számít a háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, bombatámadás vagy riasztás, illetve minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a szervező hatásköre, valamint amelynek okán a rendezvény jogszerűen, és biztonságosan nem bonyolítható le.

Résztvevő a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhat a szervezőhöz, és annak munkatársaihoz.

A rendezvény helyszínén, beleértve annak közvetlen környezetét, tilos bármely jellegű promóciós anyag terjesztése, reklámozás, vagy egyéb olyan jellegű tevékenység folytatása, melyre a szervező írásban nem adott engedélyt.

A rendezvény zavartalan és biztonságos menete érdekében azon résztvevőt, aki jelen házirendet megsérti, azt a szervező jogosult időbeni korlát nélkül kitiltani a rendezvényről. A házirendet megsértő résztvevőt -a súlyosság mértékére való tekintettel- szervező először csak figyelmezteti, azonban ha a figyelmeztetés ellenére a résztvevő nem hagy fel a házirendet sértő magatartásával, vagy veszélyt jelent a többi résztvevőre, illetve a rendezvény biztonságára, vagy menetére, úgy szervező jogosult a résztvevőt a rendezvény helyszínének elhagyására felszólítani. A házirendet megsértő résztvevő nem tarthat igényt bárminemű díj visszafizetésére. Szervező minden nemű felelősségét kizárja a házirendet megszegő résztvevő okozta bármely jellegű kárért.

A jelen házirendben nem meghatározott szabályok kiegészülnek a rendezvény helyszínéül szolgáló épület/helyszín házirendjével.

12. Adatvédelem

12.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon minden oldal láblécében.